užbelsti

užbélsti 1. intr. pradėti belsti: Kad užbeldė, net ausys kursta Pn. 2. tr. beldžiant apkurtinti: Užbéldė ausis, kad nieko nebegirdžiu Grž. 3. tr. užmušti: Žaibas užbeldė žmogų . | refl.: Apygirtis važiavo iš miesto, virto ir užsibéldė Brt. 4. tr. prk. papasakoti: Užbélsk ką nors, ir mes pasiklausysma Šts.užsakyti: Jau juos šiandie trečiu užsaku užbéldė Bsg. 5. refl. užsidanginti: Užsibéldė ant stogo, kas ją nukels Rdm. \ belsti; apsibelsti; atbelsti; įsibelsti; išbelsti; nubelsti; pabelsti; parsibelsti; perbelsti; prabelsti; pribelsti; subelsti; užbelsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • užbelsti — užbèlsti vksm. Kažin kàs kad užbéldė nãktį! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsibelsti — pasimušdinti (apie kumelę): Apsibeldė kumelė su kumeliu Ppl. belsti; apsibelsti; atbelsti; įsibelsti; išbelsti; nubelsti; pabelsti; parsibelsti; perbelsti; prabelsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbelsti — tr. 1. atidaužyti, atmušti: Maiše indėsiu, durpėm pašersiu, su kančiukėliu šonus atbelsiu (d.) Smn. 2. prk. garsiai ar gyvai atpasakoti, pasakyti: Atbeldžiau viską, ką tik žinojau Srv. 3. refl. su triukšmu atsidanginti, atvykti: Kas čia pas mus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • belsti — belsti, beldžia, beldė, bel̃sti, bel̃džia, bel̃dė Š 1. intr. R išduoti garsą (bildesį) daužant, dundinant į ką, barbenti, brazdinti, dundinti: Aš beldžiu į duris J. Dyki ratai labai beldžia per tokį gruodą Grž. ^ Kurs beldžia, tam bus atverta B.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbelsti — tr. 1. išdaužti, išmušti: To lango neišbelsk Ėr. Vaikai išbeldė du stiklus lange Ukm. | refl. tr.: Kai grius kur į sieną, visus dantis išsibel̃s Paį. ║ daug išmušti, iššaudyti: Totoriai mūsiškių daug išbeldė rš. 2. išpliekti, iškaršti: Palauk,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubelsti — tr. 1. nudaužti, numušti: Kap drožė pagaliu, tai visus pirštų krumplius nubeldė Brt. | refl. tr.: Visą nosį į duris nusibeldžiau Brt. 2. Brt užmušti. 3. nukišti, nudėti: Kur mano pirštines nubeldei? Rdm. 4. refl. An nusidanginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabelsti — 1. intr. pabarbenti, padundinti: Pabelsk in langą Dkš. Pabeldė priėjęs į duris, išėjo ... sena bobukė BsMtII89. | refl.: Pasibelsk, ir įleisu Klp. 2. tr. prk. pasakyti, papasakoti: Pabeldžiau visą tiesą tardytojuo Nt. 3. refl. pasiausti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsibelsti — parsidanginti: Parsibeldė girtas vidurnaktį Gs. Iš kur dar tu parsibeldei? Lp. Parsibeldė jau auštant Al. belsti; apsibelsti; atbelsti; įsibelsti; išbelsti; nubelsti; pabelsti; parsibelsti; pe …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perbelsti — tr. perskaityti: Parbeldėm visą knygą Brs. belsti; apsibelsti; atbelsti; įsibelsti; išbelsti; nubelsti; pabelsti; parsibelsti; perbelsti; prabelsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prabelsti — tr. linksminantis praleisti: Einame greičiau, geriau prabelsime laiką Svn. belsti; apsibelsti; atbelsti; įsibelsti; išbelsti; nubelsti; pabelsti; parsibelsti; perbels …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.